پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد دهقان

دهقان: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند

دهقان: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند

دهقان: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند

محمد دهقان نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: سوالی که مد نظر من است این است که الان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور کیست؟

وی افزود: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند، در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی و بررسی به این موضوع است.

به اعتقاد من هیچگونه از دستگاه های کشور مسئولیت مبارزه با فساد را نمی پذیرد متاسفانه زحمات کشیده شده در این زمینه پاسخگو نبوده و نتوانسته آن طور که باید جلوی این موضوع گرفته شود.

monazere2دهقان تصریح کرد: بیش از ۱۵۰۰ جرم و ۱۵ میلیون پرونده در کشور وجود دارد که متاسفانه در اکثر پرونده ها آسان برخورد می شود ومتولی جدی ندارد.

در حال حاضر قوه قضائیه برای مبارزه و برخورد با پرونده های بزرگ فساد اقتصادی پاسخگو نیست مگر اینکه خود رئیس قوه قضائیه ورود کند.

وی در ادامه اظهار داشت: یک پای فساد در حکومت و پای دیگر آن در شرکت ها است که مطمئناً یک قاضی عادی نمی تواند به این پرونده رسیدگی کند و نیازمند قدرتو نیرویی بالاتر است و باید متولی در کشور باشد که از صفر تا صد مبارزه با فساد اقتصادی را باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این یک سازمان قضایی نیست بلکه یک مرکزی هوشمند است که شامل اطلاعات، نیروی انتظامی، ضابطی و قضایی و… است تا ناهماهنگی فعلی را رفع کند.

 لینک انتشار پیام :

http://www.monazerehsima.ir