پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد دهقان

سایر بازدید ها

افتتاح شرکت تجهیزکاران شرق با حضور دکتر دهقان

افتتاح شرکت تجهیزکاران شرق با حضور دکتر دهقان

شرکت تجهیزکاران شرق امروز چهارشنبه هجدهم شهریور با حضور دکتر محمد دهقان افتتاح گردید.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این مراسم اظهار داشت: غیرت ایرانی که در جوانان ما تجلی یافته بسترساز مقاوم سازی اقتصاد است. ادامه خبر این مطلب