کـلیـنیـک تخصصی دندانپزشــکی لوتوس

دارای بخش تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت ( OPG و CBCT و ... )

دکتر میلاد نو دهقان

متخصص و فوق تخصص دندان پزشکی

تماس با لوتوس

۰۲۱۴۶۸۴۶۸
۰۲۱۴۶۸۴۶۸
info@drmdehghan.com
تهران - شهرقدس -میدان انقلاب

لوتوس را دنبال کنید...

تماس با لوتوس

۰۲۱۴۶۸۴۶۸
۰۲۱۴۶۸۴۶۸
info@drmdehghan.com
تهران - شهرقدس -میدان انقلاب
۰۲۱۶۵۶۵۶۵۶
۰۲۱۶۵۶۵۶۵۶
تهران - شهرقدس -میدان انقلاب
info@drmdehghan.com

لوتوس را دنبال کنید...